Verksamhetsrapport

KKV GBG får en stor del av sin finansiering från lokala, regionala och nationella organisationer och myndigheter, och en stor del av underlaget för våra bidrag är de verksamhetsrapporter vi skickar in. En viktig del av dessa rapporter är dokumentation av vad våra medlemmar har gjort under året; var har vi ställt ut, vilka utsmyckningar och uppdrag har vi fått, osv.

Därför är det viktigt att du låter oss veta vad du gjort under året genom att fylla i verksamhetsrapporten löpande!

Om du har några frågor om vad du ska fylla i så hör av dig till mig  mateusz@kkvgbg.se

 


 

Commenting area

  1. Tjena M, funkar bara med en bild åt gången från iPad att ladda upp eller har jag sett fel kanske??

  2. Good catch – verkar som att någon uppdatering har strulat till det – det ska gå att ladda upp 5 bilder vanligtvis. Jag felsöker lite. Går att maila bilder direkt till mig annars – formuläret är mest så jag får in all data på samma ställe.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>