Att arbeta med färg på planglas – kurs fullsatt, anmäl dig för att stå på reservplats

screentryck, målning, fusing och enkel relief

När: 12-15 maj
Schema: Fredag 13-18, lör-sön 10-18, måndag 19-21 (tömning av ugnar)
Var: KKV GBG, Sockerbruket 44, glasavdelningen våning 5
Antal deltagare: 6-8
Pris: 3300kr inkl moms
Kursledare: Anna Eggert 0732-104600 anna.eggert@telia.com

Kursen ger baskunskaper i hur man arbetar med olika sorters glasfärger på vanligt fönsterglas. Vi provar också sammansmältning av flera lager glas (fusing), böjning (slumping), reliefgjutning och glasblästring.
Kan du trycka och har egna screentrycksramar kan du trycka med dessa. Har du aldrig provat screentryck får du testa tekniken med färdiga ramar som finns på kursen. Du har möjlighet att söka medlemskap i glasverkstaden efter genomgången kurs.

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

   Matrialkunskap om glas, olika glassorter
   Olika färger för glas, glasemaljer, frits m.m.
   Att skära glasScreentryck och målning på glas
   Reliefgjutning, fusing och slumping.
   Ugnskunskap, ugnsprogrammering och olika bränningskurvor
   Arbetsskydd och arbetsmiljö
   Inköpsställen för material

I kursavgiften ingår: glas, färger, verkstadshyra, ugnskostnad samt fotoskikt till två små ramar.
Kompendium kan köpas för 40kr