Vem kan bli medlem?

Yrkesverksamma konstnärer, designers, konsthantverkare och andra professionella kulturutövare med anknytning till bild- och formområdet kan söka medlemskap i KKV Göteborg. Ansökan görs på särskild blankett och behandlas av avdelningsansvariga och styrelse. Medlemskap ger möjlighet att använda den verkstad man blivit antagen till. Arbete i verkstäderna sker mot avgift enligt fastställd prislista. Medlem betalar inträdesavgift, samt årlig medlems- och serviceavgift som fastställes av styrelsen.

Medlemskap för institutioner, föreningar, företag

Institutioner, företag osv. som arbetar med konstnärlig verksamhet kan teckna medlemskap hos oss. Idag är bl.a. Röda Sten, HDK, Akademin Valand och Göteborgsoperan medlemmar på KKV GBG. För företag och föreningar tillämpas andra taxor än de för enskilda medlemmar.

Redan medlem i annat KKV?

Har du medlemskap i ett annat KKV kan du välja att arbeta på hos oss på samma avdelning som du använder på ditt ordinarie KKV istället för att söka medlemskap i KKV Göteborg. Du behöver då inte betala vår ordinarie inträdes- och medlemsavgift. Du betalar istället dubbla tim/dags/veckoavgifter för arbetad tid i verkstäderna. Du får inte några egna nycklar till KKV (undantaget om du hyr projektateljé) utan har tillgång till lokalerna under våra kontorstider. För att få tillgång till verkstäderna skall du få en introduktion av avdelningsansvarig på aktuella verkstan. Kontakta kontoret för mer info: info@kkvgbg.se

Generella medlemskriterier

För medlemskap i KKV GBG krävs att den sökande är yrkesverksam konstnär, designer, konsthantverkare eller på annat vis professionell konstutövare. Bedömningen sker utifrån nedanstående kriterier:

A: Konstnärlig högskoleutbildning
B: Om A ej är uppfyllt skall den sökandes konstnärliga yrkesverksamhet beskrivas utifrån en kombination av utbildningsmeriter och yrkesmeriter.

Som utbildningsmeriter räknas en sammanhängande förberedande konstutbildning t.ex. vid Göteborgs Konstskola eller Dômen konstskola i minst 2 år. Sammanhängande lärlingsutbildning samt annan utbildning med inriktning mot bild och form, design, konsthantverk eller dylikt kan också räknas som merit.

Som yrkesmeriter räknas dokumenterad utställningsverksamhet, utsmyckningsuppdrag, konstprojekt, stipendier, tid i yrket, produkter i produktion, recensioner, eller annan konstnärlig verksamhet såsom konsultuppdrag, pedagogiska uppdrag osv. Vid bedömningen görs en sammanvägning av den sökandes meriter i sin helhet.

Utöver detta behöver du ha goda kunskaper i den verkstadsavdelning du söker till. Du ska kunna arbeta självständigt och säkert på verkstaden. Vill du bli medlem i en verkstad du för närvarande inte har kunskaper i, är du välkommen att gå någon av våra kurser.

Ansökningsprocess

För varje avdelning du söker till, görs en bedömning av respektive avdelningsansvarig, som behöver se i din ansökan att du kan arbeta självständigt och säkert på avdelningen. Det är därför viktigt att du utförligt fyller i blanketten och anger vilka kunskaper och erfarenheter du har för verkstaden du söker till, samt var och hur du inhämtat dessa. Precisera vilka maskiner, tekniker och arbetsmetoder du behärskar.

Tänk på att ju fler avdelningar du söker till, ju längre tid tar det att behandla din ansökan. Efter avdelningsansvarigas utlåtande behandlar styrelsen ansökningar på styrelsemöte, vanligtvis en gång i månaden (ej under sommaren).

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!

En idéell organisation

Kollektivverkstaden är en idéell förening vars idé bygger på solidarisk samverkan mellan dess medlemmar, och utan idéellt arbete skulle KKV inte fungera. Som ny medlem ingår att man under sitt första år engagerar sig i en engagemangsgrupp. Man får på detta sätt lära känna Kollektivverkstaden och dess medlemmar. Allt deltagande i verkstadens idéella arbete är därefter alltid välkommet, t.ex. vid våra två städdagar under våren och hösten. Samtliga medlemmars idéer och arbetsinsatser är viktiga för att utveckla verkstäderna och våra utåtriktade verksamheter.

Som medlem är du förbunden till att lägga ner 10 timmar ideellt arbete på föreningen per kalenderår. Som “ideellt arbete” räknas allt som kommer verkstaden till godo – reparera en maskin, måla en vägg, fixa fika till ett möte, söka in offerter eller utveckla IT-system.

Medlemsavgifter & timavgifter

Inträdesavgift (engångsavgift): 650 kronor momsfritt
Årlig medlemsavgift: 500kr momsfritt, ej avdragsgill. Betalas per kalenderår
Serviceavgift – VI har tre nivåer av medlemskap:

  • Mini: Ger 50 timmar per kalenderår – Kostar 750kr + moms
  • Midi Ger 180 timmar per kalenderår – Kostar 1500kr + moms
  • Maxi Ger ∞ timmar per kalenderår – Kostar 2500kr + moms

Nivåerna kan uppgraderas under året, men gäller bara under 1 kalenderår. (d.v.s om man uppgraderar till “midi” i juni så har man totalt för det året 180 timmar i verkstan)

Vid arbete vid vissa av verkstäderna så tillkommer självkostnadpriset för gas, el eller dylikt. Se respektive verkstad för mer information.

Om du har en medhjälpare så erläggs 20kr/tim på denne.

Om du är heltidsstudent under minst en termin året du söker medlemskap så behöver du inte betala medlemsavgiften för det året. Studieintyg krävs.

Avgifter för medlem i annat KKV

Du kan arbeta på KKV Göteborg genom ditt medlemskap i ett annat KKV, men debiteras då per timme:

Timavgift för enskild medlem : 20kr ex. moms / timme
Maxdebitering per dag: 112kr ex. moms
Maxdebitering per vecka: 560kr ex. moms
Maxdebitering per månad: 1760kr ex. moms

Du behöver inte betala inträdes- eller medlemsavgift. Du kan hyra projektateljé genom ditt medlemskap i annat KKV, då betalar du 100kr i höjd månadshyra*. Övriga avgifter enligt ordinarie avgiftslista.

Avgifter för föreningar, företag mfl

Större företag, föreningar eller offentligt finansierade institutioner betalar timavgift á 30kr ex. moms.
Mindre föreningar eller företag betalar timavgift á 20kr ex. moms.

Övriga avgifter enligt ordinarie avgiftslista.

För förenings/företags medhjälpare erläggs ordinarie tim/dags/veckoavgifter enligt avgift för enskild medlem (timavgift: 20kr ex, moms).

Fakturering och delbetalning

Medlems och serviceavgifter debiteras vanligtvis i början på året, emedan verkstadsavgifter faktureras löpande. Fakturorna har 30 dagars betalningsfrist och för utebliven betalning debiterar vi en påminnelseavgift om 60kr.

Vill du delbetala en räkning, var god kontakta kontoret: ekonomi@kkvgbg.se.

Ansök om medlemskap

För att ansöka om medlemskap så kan du antingen fylla i en blankett och skicka med posten eller skicka den digitalt. Du hittar mer info om det här: Ansöka om medlemskap.