Screentryck på papper

När: 27 april, 5-6 maj
Schema: fredag 17-21 | lördag-söndag 10-18
Plats: Grafikavdelningen på KKV GBG, Sockerbruket 44
Antal deltagare: 6
Pris: 2700kr / Medlem: 2500kr
Kursledare: Alexandra Hedberg 0704-043572 contact@alexandrahedberg.com

OBS – denna kurs har sitt första tillfälle på en fredag och fortsätter sedan lör-sön helgen därpå. På fredagen går vi igenom originalframställning och du som kursdeltagare kan därefter jobba vidare på egen hand med ditt original tills vi ses igen för att lära oss det praktiska med att trycka helgen därpå (lör-sön).

Om du har frågor rörande fakturor, reservplats, din anmälan o.s.v. så kontakta kontoret: info@kkvgbg.se

Mål: Att du efter kursens slut ska kunna arbeta självständigt med screentryck på papper och kunna söka medlemskap i grafikverkstans screentrycksavdelning.

Kursinnehåll

Orginalframställning i dator (separera olika skikt)*
Originalframställning direkt på plastfilm
Framställning av fotoschabloner
Arbete med maskering och öppna ramar
Användning av vakuumbordet
Färgpassning
Olika trycktekniker på papper
Avskiktning och påskiktning av screenramar

* Vi arbetar i Photoshop, men om man som kursdeltagare har annat bildredigeringsprogram så kan vi ta oss en titt på vad man kan göra där istället. Skulle man vilja arbeta med screentryck helt utan dator kan man göra det.

Två veckor innan kursstart får du mail med information inför kursen, bl a om hur du kan förbereda dig och vad du behöver ha med.

När du har gått en kurs på KKV kan du ansöka om medlemskap till verkstaden. Observera dock att fullgjord kurs inte garanterar att medlemskap beviljas. För mer info se medlemskriterier

Video med några moment som vi går igenom på kursen
Om Alexandra Hedberg

Alexandra Hedberg håller sedan 2008 kortkurser i screentryck på papper på KKV Göteborg. Hon har även hållit i kursmomentet screentryck på papper/andra icke-sugande material under arbetsmarknadsutbildningen Gestaltningsprocesser på KKV (2011, 2013, 2014) och undervisat i Storformatsscreentryck och dess rumsliga möjligheter (se storformatsscreentryck.blogspot.se) som HDK gav i samarbete med KKV 2011-2013. Alexandra Hedberg är återkommande gästlärare i screentryck på Formakademins program Mönsterdesign och grafiska tekniker i Lidköping sedan 2007/2008.

Hemsida: www.alexandrahedberg.com

När du har gått en kurs på KKV kan du ansöka om medlemskap till verkstaden. Observera dock att fullgjord kurs inte garanterar att medlemskap beviljas. För mer info se medlemskriterier på KKV’s hemsida.