Styrelsen på KKV GBG

Styrelsen röstas fram på ordinarie årsmöte baserat på förslag från valberedningen. Ordförande och internrevisor väljs på 1 år och övriga på 1 eller 2 år. Senaste ordinarie årsmöte hölls 2017.05 och styrelsen som valdes är listad nedan. Om du är intresserad av att vara med i styrelsen, ta kontakt med valberedningen.

Du kan kontakta styrelsen via epost:  styrelsen@kkvgbg.se

Walter Ruth - OrdförandeOrdförande

Walter Ruth

Pia Hjalmarsson - KassörKassör

Pia Hjalmarsson

Nina Nilsson - SekreterareSekreterare

Nina Nilsson

Inger Bernholdsson - LedamotLedamot

Inger Bernholdsson

Linus Nilsson - LedamotLedamot

Linus Nilsson

Katarina Kvist - LedamotLedamot

Katarina Kvist

Mia Persson - LedamotLedamot

Mia Persson

Lena Selander - LedamotLedamot

Lena Selander

Andreas Nordangård - LedamotLedamot

Andreas Nordangård

Helene Luther Lundgren - SuppleantSuppleant

Helene Luther Lundgren

Arta Deghanpour - SuppleantSuppleant

Arta Deghanpour

Internrevision

Internrevisorer utses av årsmötet och ansvarar för att bedöma föreningens budget och ekonomiska förehavanden inför årsmötet. De väljs på ett år i taget.

Anna Eggert - InternrevisorInternrevisor

Anna Eggert

Emma Ströde - Internrevisor suppleantInternrevisor suppleant

Emma Ströde

Valberedning

Valberedningen ansvarar för att rekommendera nya medlemmar still styrelsen. Innan varje årsmöte ska de presentera en lista över kandidater som årsmötet ska rösta om. De tillsätts på 1 år och väljs också de på årsmötet. Om du är intresserad av att vara med i styrelsen eller har frågor om det så tveka inte att kontakta dem.

Vladimir Stoces - ValberedningValberedning

Vladimir Stoces

Jan Stigland - ValberedningValberedning

Jan Stigland

Heike Thiede - ValberedningValberedning

Heike Thiede

Helene Wedel - ValberedningValberedning

Helene Wedel