Styrelsen på KKV GBG

Styrelsen röstas fram på ordinarie årsmöte baserat på förslag från valberedningen. Ordförande och internrevisor väljs på 1 år och övriga på 1 eller 2 år. Senaste ordinarie årsmöte hölls 2015.04 och styrelsen som valdes är listad nedan. Om du är intresserad av att vara med i styrelsen, ta kontakt med valberedningen.

Du kan kontakta styrelsen via epost:  styrelsen@kkvgbg.se

Walter Ruth - OrdförandeOrdförande

Walter Ruth

Heike Thiede - Vice ansvarigVice ansvarig

Heike Thiede

Katarina Norrby - KassörKassör

Katarina Norrby

Anna Eggert - InternrevisorInternrevisor

Anna Eggert

Taru Kvist - LedamotLedamot

Taru Kvist

Katarina Kvist - LedamotLedamot

Katarina Kvist

Lena Selander - LedamotLedamot

Lena Selander

Helene Wedel - LedamotLedamot

Helene Wedel

Andreas Nordangård - LedamotLedamot

Andreas Nordangård

Emma Ströde - Internrevisor suppleantInternrevisor suppleant
Arta Deghanpour - SuppleantSuppleant

Arta Deghanpour

Valberedning

Valberedningen ansvarar för att rekommendera nya medlemmar still styrelsen. Innan varje årsmöte ska de presentera en lista över kandidater som årsmötet ska rösta om. De tillsätts på 1 år och väljs också de på årsmötet. Om du är intresserad av att vara med i styrelsen eller har frågor om det så tveka inte att kontakta dem.

Vladimir Stoces - ValberedningValberedning

Vladimir Stoces

Jan Stigland - ValberedningValberedning

Jan Stigland