• Vill du vara jobba under Kulturnatta – se hit!

• Lättade restriktioner på verkstan

KKV GBG är en verkstad för yrkesverksamma konstnärer, konsthantverkare, designer och professionella konstutövare, och genom våra kurser är vi också den största vidareutbildaren av form- och bildkonstnärer i Västra Götalandsregionen.

Här kan du läsa mer om föreningens 18 verkstäder och söka medlemskap. Om du vill komma på besök eller har några andra frågor, hör av dig: info@kkvgbg.se!