Högtryck med laserskärare

När:  2019: 10 – 13 oktober – Fulltecknad!
Torsdag & fredag 17–20
Lördag & söndag 10–15
Var: Trycksaksverkstan vån 4, KKV GBG, Sockerbruket 44
Antal kursdeltagare: 6
Pris: 3550kr Medlem: 3300kr
Kursledare 1: Stefan Tielscher  stefan.tielscher@gmail.com
Kursledare 2: David Bramham  seggdave@gmail.com
Sista anmälningsdag: 26 september

Inom kursen kommer du lära dig grunderna i laserskäraren och hur man kan använda den för högtryck på letterpress och avdragspress. Dessutom fungerar kursen som introduktion till högtrycksteknik – från pappershantering och färgblandning till tryckning.

Vi kommer tillverka tryckstockar för högtryck med hjälp av en laserskärare. Utgångspunkten är digitala bilder, antingen vektorbaserad eller bitmap-filer som kursdeltagare förbereder innan kursen. Den första dagen kommer vi att titta på filerna och göra dem klara för lasern. Vi kommer jobba i olika format beroende på bildens karaktär (För vissa typer av bilder måste vi begränsa formatet). De andra dagarna jobbar vi med laserskäraren och i grafikverkstan.

Kursdeltagarna kommer ha möjlighet att testa olika sorters tryckpapper från 30g rispapper till 230g koppartryckspapper. Pappret vi kommer använda under kursen har olika format. A3 är dock standard. Det kommer också finnas möjlighet att jobba med träsnitt-verktyg direkt i tryckstocken.

Efter kursens slut kommer vi ha en utställning på KKV där kursdeltagarna får möjligheten att visa verken de har skapat under kursen.

Kursen kräver grundläggande kunskap inom något vektor eller ritprogram, t.ex. Adobe Illustrator, Inkscape eller Photoshop.

När du har gått en kurs på KKV kan du ansöka om medlemskap till verkstaden. Observera dock att fullgjord kurs inte garanterar att medlemskap beviljas. För mer info se medlemskriterier på KKV’s hemsida.

Kursen kommer hållas på svenska och engelska.

Stefan Tielscher är utbildad designer, grafiker och konstnär. Han har jobbat som lärare för de grafiska tekniker på bland annat KKV GBG, Göteborgs Konstskola och Druckwerkstatt Bethanien.

David Bramham är konstnär och arbetar främst med installationer, skulptur och enkel elektronik. En stor del i hans skapandeprocess utgör förbindelsen mellan det digitala arbetet och traditonell hantverk.