Konstruktionssvetsning i metall

När: 2019 – Fredag-söndag 4-6 oktober – inställd!
Var: Metallverkstan på KKV GBG, Sockerbruket 44, vån 5
Antal deltagare: 4
Kostnad: 4500kr / Medlem: 4200kr
Kursledare: Arta Deghanpour 0704-057118 arta.dehganpour@gmail.com
Schema: Fredag-söndag kl 10-18
Sista anmälningsdag: 20 september

Mål: Kursmålet är deltagaren ska kunna konstruera sina egna metallkonstruktioner, samt uppfylla baskraven för medlemskap i metallverkstan på KKV så att den som gått kursen ska kunna arbeta självständigt i verkstan, och förstå och kunna använda maskiner och teknik korrekt och säkert. Allt kursmaterial ingår i kursen.

Kursinnehåll:
MIG-Svetsning
Plåtklippning
Slipning
Polering
Konstruktion
Säkerhetsgenomgång

Förbered dig:
Förbered dig genom att göra en en skiss över en enkel metallkonstruktion som du vill utföra under kursen – scanna/fotografera och maila skissen till kursledare senast 1 vecka före kursstart!

När du har gått en kurs på KKV kan du ansöka om medlemskap till verkstaden. Observera dock att fullgjord kurs inte garanterar att medlemskap beviljas. För mer info se medlemskriterier.