Konstruktionssvetsning

Kurs fullsatt! Anmäl dig för att stå på reservplats!

När: 2021 – 8-10 oktober
Var: KKV GBG, Sockerbruket 44, Metallen
Schema: Fredag-söndag 10-18
Undervisningstid: 24 timmar
Deltagarantal: 4
Kostnad: 8800kr | Medlem i KKV GBG: 4400kr
Kursledare: Arta Deghanpour 0704-057118 arta.dehganpour@gmail.com
Sista anmälan: Fredag 24 september kl 1200

Mål: Kursmålet är deltagaren ska kunna konstruera sina egna metallkonstruktioner, samt uppfylla baskraven för medlemskap i metallverkstan på KKV så att den som gått kursen ska kunna arbeta självständigt i verkstan, och förstå och kunna använda maskiner och teknik korrekt och säkert. Allt kursmaterial ingår i kursen.

Förkunskaper: Inga krav på förkunskaper.

Kursinnehåll:
MIG-Svetsning
Plåtklippning
Slipning
Polering
Konstruktion
Säkerhetsgenomgång

Förbered dig:
Förbered dig genom att göra en en skiss över en enkel metallkonstruktion som du vill utföra under kursen – scanna/fotografera och maila skissen till kursledare senast 1 vecka före kursstart!

När du har gått en kurs på KKV kan du ansöka om medlemskap till verkstaden. Observera dock att fullgjord kurs inte garanterar att medlemskap beviljas. För mer info se medlemskriterier. Är du medlem i något KKV kan du “gå bredvid” en annan medlem ett antal gånger efter kursen, och på så sett öka dina chanser för en godkänd ansökan.

Om du har frågor rörande din faktura, kontakta ekonomi@kkvgbg.se
Om du har frågor om din anmälan, reservplats eller annat, kontakta kontoret: info@kkvgbg.se.

Kurser och Corona

Det är fortsatt viktigt att minimera risken för smittspridning och vi uppmanar alla kursdeltagare att tänka på följande:

  • I verkstäderna finns stationer med handsprit och engångshandskar som är fria att använda och vi rekommenderar att du regelbundet spritar eller tvättar händerna.
  • Tänk på att ta med egen skyddsutrustning om sådan behövs för kursen (glasögon, syrahandskar, visir, osv) – Hör med kursledaren vad de rekommenderar.
  • Håll avstånd till andra i verkstan så gott det går.
  • Stanna hemma om du är sjuk eller uppvisar symptom som hosta & feber.