Tuftning

Kurs fullsatt! Anmäl dig för att stå på reservplats!

När: 2021 – 1–3 och 8-10 oktober
Var: KKV GBG, Sockerbruket 44, Textilen
Schema: Fredagar 18-21, lördag & söndagar 10-16. (Måndag 11/10 är tuftproverna färdiga och kan hämtas)
Undervisningstid: 30 timmar
Deltagarantal: 6
Kostnad: 5850kr | Medlem i KKV GBG: 2925kr
Kursledare: Tina Frausin, tel: 0709-261614  tina.frausin@gmail.com
Sista anmälan: Fredag 17 september kl 1200

Mål: Att du ska få baskunskaper i hur man använder utrustningen i tuftverkstan och lära dig så mycket att du kan träna på tekniken självständigt och bli skickligare och snabbare. Eller fräscha upp gamla kunskaper och lära dig hur tuftverkstaden på KKV fungerar. Du får en gedigen kunskap om skötsel och handhavande av maskiner och övrig utrustning. Kursen är en körkortskurs och efter avslutad kurs kan du söka medlemskap i avdelningen om du uppfyller medlemskriterierna.

Förkunskaper: Inga krav på förkunskaper.

Kursinnehåll:
Introduktion/material
Spänna väven
Tuftövningar
Limma
Hur används utrustningen
skötsel och användning av tuftmaskin, klippmaskin och kompressor
Inköpsställen för material och utrustning

Kursen är uppdelad på två tillfällen för att du ska få tillfälle att repetera och prova på olika moment fler gånger. 

När du har gått en kurs på KKV kan du ansöka om medlemskap till verkstaden. Observera dock att fullgjord kurs inte garanterar att medlemskap beviljas. För mer info se medlemskriterier. Är du medlem i något KKV kan du “gå bredvid” en annan medlem ett antal gånger efter kursen, och på så sett öka dina chanser för en godkänd ansökan.

Om du har frågor rörande din faktura, kontakta ekonomi@kkvgbg.se
Om du har frågor om din anmälan, reservplats eller annat, kontakta kontoret: info@kkvgbg.se.

Kurser och Corona

Det är fortsatt viktigt att minimera risken för smittspridning och vi uppmanar alla kursdeltagare att tänka på följande:

  • I verkstäderna finns stationer med handsprit och engångshandskar som är fria att använda och vi rekommenderar att du regelbundet spritar eller tvättar händerna.
  • Tänk på att ta med egen skyddsutrustning om sådan behövs för kursen (glasögon, syrahandskar, visir, osv) – Hör med kursledaren vad de rekommenderar.
  • Håll avstånd till andra i verkstan så gott det går.
  • Stanna hemma om du är sjuk eller uppvisar symptom som hosta & feber.