Tuftning grundkurs

Fullsatt! Anmäl dig för att stå som reserv

När: 2022 – 1-7 augusti
Var: KKV GBG, Sockerbruket 44
Schema: Mån–fre 9–12 / 13–16 & lör–sön 10–13
Deltagarantal: 7
Undervisningstid: 36 timmar
Kostnad: 6450kr | Medlem i KKV GBG: 3200kr
Kursledare: Tina Olsson handtufter@gmail.com
Sista anmälan: Måndag 18 juli kl 1200

Kursens mål: Efter deltagande och genomförande av kurs har du baskunskaper i handhavande och användning av utrustning samt material som används, och hur de olika momenten i ett tuftat projektarbete går till. Du ges förutsättningar i att träna på tekniken för att fortsätta arbeta självständigt efter kursens slut och lära dig hur tuftverkstan på KKV fungerar.

Kursen är en körkortskurs och efter avslutad kurs kan du söka medlemskap i avdelningen om du uppfyller medlemskriterierna.

Kursinnehåll:
Introduktion till verkstan och till tekniken samt verktyg och redskap som används.

De olika momenten i ett tuftat arbete – bl.a. skiss/överföra motiv, förbereda garn, spänna väven arbetet tuftas i, handhavande före, under och efter tuftning av tuftpistol,  tuftning, limning av baksida vid avslut, efterarbete av färdigt verk m.m. Ergonomi och arbetsmiljöaspekter vid tuftning samt iordningställande av verkstad efter avslutat arbete. 

Förkunskaper: Inga krav på förkunskaper.

När du har gått en kurs på KKV kan du ansöka om medlemskap till verkstaden. Observera dock att fullgjord kurs inte garanterar att medlemskap beviljas. För mer info se medlemskriterier.

Om du har frågor förande kursinnehållet, kontakta kursledaren
Om du har frågor rörande din faktura, kontakta ekonomi@kkvgbg.se
Om du har frågor om din anmälan, reservplats eller annat, kontakta kontoret: info@kkvgbg.se

Kurser och Corona

Det är fortsatt viktigt att minimera risken för smittspridning och vi uppmanar alla kursdeltagare att tänka på följande:

  • I verkstäderna finns stationer med handsprit och engångshandskar som är fria att använda och vi rekommenderar att du regelbundet spritar eller tvättar händerna.
  • Tänk på att ta med egen skyddsutrustning om sådan behövs för kursen (glasögon, syrahandskar, visir, osv) – Hör med kursledaren vad de rekommenderar.
  • Håll avstånd till andra i verkstan så gott det går.
  • Stanna hemma om du är sjuk eller uppvisar symptom som hosta & feber.