Affischen – Grafisk design från 1800-talet

Fullsatt – anmäl dig för att stå som reserv!

När: 2022 – 8 februari, 1, 8 & 15 mars. Tisdagar kl 1830-2100
Var: Boktrycksverkstan på våning 4
Antal kursdeltagare: 6
Pris: 2100kr Medlem i KKV GBG: 1050kr
Kursledare: Eric Saline  esaline@gmail.com
Sista anmälningsdag: Tisdag 25 januari kl 12

Den här kursen börjar med en utforskning av boktrycks pressen och de nya boktryck resurserna som KKV nyligen förvärvade: ett urval av traditionella trä typsnitt från tidigt 1900-tal. I ett helt analogt tillvägagångssätt kommer vi att lära oss hur man planerar att göra en 3- eller 4-tons boktryckta affischer.

Eleverna får lära sig hur man planerar och separerar lager för övertryck i gråtoner med kalkerpapper och får sedan en typografisk-hög bit linoleum. Vecka för vecka kommer vi att arbeta tillsammans för att trycka en upplaga av inte mindre än 20 affischer i A3-format med vår FAG-bokpress. Eleverna kan låna skärverktyg och vi kommer att ta upp snidning tekniker, hur man blandar oljebaserat färg, låser upp våra former på tryckpressen, hur man felsöker/ “make-ready”, och hur man rengör färg valsarna.

Under de tre veckorna i mars kommer eleverna att behöva komma förberedda med att ha snidat sin linoleum så att vi kan börja jobba och hjälpa varandra att trycker våra ljusaste toner först, en nyans av grått i taget, vecka för vecka, med det sista lagret av text tryckt i svart. Kursen kommer att hållas på en blandning av svenska och engelska.

This course begins with an exploration of the printing press and the new printing resources that KKV recently acquired: a selection of traditional wooden fonts from the early 20th century. In a completely analoge approach, we will learn how to plan to make a 3- or 4-tone letter-printed poster. Students learn how to plan and separate layers for overprinting in grayscale, with tracing paper, and then get a typographically-high piece of linoleum. Week by week, we will work together to print an edition of no less than 20 posters in A3 format with our FAG book press. Students can borrow cutting tools and we will cover carving techniques, how to mix oil-based ink, lock our forms on the printing press, how to troubleshoot/ “make-ready”, and how to clean the ink rollers.

During the three weeks of March, students will need to be prepared to have their linoleum carved so that we can start working to help each other print our lightest tones first, one shade of gray at a time, week by week, with the last layer of text printed in black. The course will be held in a mixture of Swedish and English.”

Kurser och Corona

Det är fortsatt viktigt att minimera risken för smittspridning och vi uppmanar alla kursdeltagare att tänka på följande:

  • I verkstäderna finns stationer med handsprit och engångshandskar som är fria att använda och vi rekommenderar att du regelbundet spritar eller tvättar händerna.
  • Tänk på att ta med egen skyddsutrustning om sådan behövs för kursen (glasögon, syrahandskar, visir, osv) – Hör med kursledaren vad de rekommenderar.
  • Håll avstånd till andra i verkstan så gott det går.
  • Stanna hemma om du är sjuk eller uppvisar symptom som hosta & feber.