Grundkurs i screentryck

Fullsatt – anmäl dig för att stå som reserv!

När: 2021 – 11-13 februari
Var: KKV GBG, Sockerbruket 44, Grafikverkstan
Schema: Fredag 17-21, lördag–söndag: 10-18
Undervisningstid: 18 timmar
Deltagarantal: 6
Kostnad: 3950kr | Medlem i KKV GBG: 1975kr
Kursledare: Alexandra Hedberg 0704043572   contact@alexandrahedberg.com
Sista anmälan: Fredag 28 januari kl 1200

Mål: Att du efter kursens slut ska kunna arbeta självständigt med screentryck på papper och kunna söka medlemskap i grafikverkstans screentrycksavdelning.

Kursinnehåll

 • Orginalframställning i dator (separera olika skikt)*
 • Originalframställning direkt på plastfilm
 • Framställning av fotoschabloner
 • Arbete med maskering och öppna ramar
 • Användning av vakuumbordet
 • Färgpassning
 • Olika trycktekniker på papper
 • Avskiktning och påskiktning av screenramar

* Vi arbetar i Photoshop, men om man som kursdeltagare har annat bildredigeringsprogram så kan vi ta oss en titt på vad man kan göra där istället. Skulle man vilja arbeta med screentryck helt utan dator kan man göra det.

Två veckor innan kursstart får du mail med information inför kursen, bl.a om hur du kan förbereda dig och vad du behöver ha med.

OM ALEXANDRA HEDBERG

Alexandra Hedberg håller sedan 2008 kortkurser i screentryck på papper på KKV Göteborg. Hon har även hållit i kursmomentet screentryck på papper/andra icke-sugande material under arbetsmarknadsutbildningen Gestaltningsprocesser på KKV (2011, 2013, 2014) och undervisat i Storformatsscreentryck och dess rumsliga möjligheter (se storformatsscreentryck.blogspot.se) som HDK gav i samarbete med KKV 2011-2013. Alexandra Hedberg är återkommande gästlärare i screentryck på Formakademins program Mönsterdesign och grafiska tekniker i Lidköping sedan 2007/2008.
Under hösten 2018 var Alexandra Hedberg Artist in Residence på AGA Lab i Amsterdam och arbetade experimentellt med screentryck och artist books, båda i storformat.

Hemsida: www.alexandrahedberg.com

När du har gått en kurs på KKV kan du ansöka om medlemskap till verkstaden. Observera dock att fullgjord kurs inte garanterar att medlemskap beviljas. För mer info se medlemskriterier. Är du medlem i något KKV kan du “gå bredvid” en annan medlem ett antal gånger efter kursen, och på så sett öka dina chanser för en godkänd ansökan.

Om du har frågor rörande din faktura, kontakta ekonomi@kkvgbg.se
Om du har frågor om din anmälan, reservplats eller annat, kontakta kontoret: info@kkvgbg.se.

Kurser och Corona

Det är fortsatt viktigt att minimera risken för smittspridning och vi uppmanar alla kursdeltagare att tänka på följande:

 • I verkstäderna finns stationer med handsprit och engångshandskar som är fria att använda och vi rekommenderar att du regelbundet spritar eller tvättar händerna.
 • Tänk på att ta med egen skyddsutrustning om sådan behövs för kursen (glasögon, syrahandskar, visir, osv) – Hör med kursledaren vad de rekommenderar.
 • Håll avstånd till andra i verkstan så gott det går.
 • Stanna hemma om du är sjuk eller uppvisar symptom som hosta & feber.