Skalgjutning Aluminium INSTÄLLD!

När: 24-26 februari och 3-5 mars
Var: KKV GBG, Sockerbruket 44, Metallen vån 5
Schema: Fredag-söndag 10-17 (inkl lunch)
Undervisningstid: 42 timmar
Deltagarantal: 6
Kostnad: 10100 | Medlem i KKV GBG: 9150kr
Kursledare: Arta Deghanpour 0704-057118 arta.dehganpour@gmail.com

Sista anmälan: Fredag 10 februari kl 12:00

Mål: Att du efter kursens slut är väl bekant med gjutningstekniken ”ceramic shell” (skalform), gjort ett aluminiumobjekt och blivit bekant med arbetsmetoderna.

Förkunskaper: Inga krav på förkunskaper

Kursinnehåll: Vaxgjutning, Aluminiumgjutning, Silikonavgjutning. Slipning och polering. Patinering. Konstruktion. Säkerhetsgenomgång

Förbered dig: Ta med dig ett litet 3 D föremål

Efter kursen: Kursen är en körkortskurs och efter avslutad kurs kan du söka medlemskap till verkstaden om du uppfyller medlemskriterierna. Observera att fullgjord kurs inte garanterar att medlemskap beviljas, samt att medlemskap i föreningen krävs.
Om du har frågor rörande din faktura, kontakta ekonomi@kkvgbg.se
Om du har frågor om din anmälan, reservplats eller annat, kontakta kontoret: info@kkvgbg.se.