Contemporary Letterpress production printing: Key-block relief printmaking

Datum: 6 februari, 5 mars, 12 mars och 19 mars
Plats: Grafikverkstan våning 4, KKV GBG, Sockerbruket 44
Schema: Alla dagar 18:30-21:00
Undervisningstid: 12 timmar
Antal deltagare: 6
Kursledare: Eric Saline, esaline@gmail.com
Kursavgift: 2888 kr | Medlem i KKV GBG: 2663 kr
Sista anmälningsdag: Tisdag 23 januari kl 12:00

Vi kommer att undersöka hur man använder den “Letterpress” för att utveckla djupryck med hjälp av “keyblock”tekniker. Detta kommer att resultera i att du skapar minst 20 A3-affischer i flera färger/toner.

We will explore how to use the letterpress to develop relief-prints using the keyblock relief printing techniques. This will result in creating at least 20 multi-color/ tone A3 posters.

Kursinnehåll

SE
Denna kurs kan betraktas som antingen en introduktionskurs eller en uppföljningskurs för de senaste 2 årens POSTER-kurs. I ett helt analogt tillvägagångssätt kommer vi att lära oss hur man planerar ett keyblock för reliefskärning och hur man överför keyblockets bild till 1-2 andra linoblock för att trycka områden av ton eller färg som inte kan uppnås med reduktivt tryck från ett enda block, se https://www.studioibis.com/block-prints. Eleverna lär sig hur man planerar och separerar lager för övertryck i olika toner och färger, med kalkerpapper, och får sedan en bit linoleum. Det första snittet är det sista som är tryckt i svart för att förena de andra färgsomraderna. Vecka för vecka kommer vi tillsammans att trycka en upplaga av inte mindre än 20 bilder i A3-format. Eleverna kan låna gravyrverktyg och vi kommer att ta upp gravyrtekniker, hur man blandar oljebaserat färg, montera våra blocks på bokpressen, hur man använder korrekturpressen, registrering, hur man felsöker/”gör iordning” och hur man rengör färgvalsarna, bl.a. Under de tre veckorna i mars kommer eleverna att behöva vara förberedda på att få sin linoleum ristad så att vi kan börja arbeta med att hjälpa varandra att trycka våra första färger och toner, vecka för vecka, med det sista lagret av text tryckt i svart. Kursen kommer att hållas på en blandning av svenska och engelska.

EN
This course can be considered either as an introductory course or a follow up course for the last 2 year’s POSTER course. In a completely analog approach, we will learn how to plan a keyblock for relief carving and how to transfer the keyblock’s image to 1-2 other lino blocks for printing areas of tone or color that cannot be achieved with reductive printing from a single block, see https://www.studioibis.com/block-prints. Students learn how to plan and separate layers for overprinting in a range of tones and colors, with tracing paper, and then get a piece of linoleum. The first block carved is the last one printed in black to unify the other color-layers. Week by week, we will work together to print an edition of no less than 20 posters in A3 format with our FAG book press. Students can borrow cutting tools and we will cover carving techniques, how to mix oil-based ink, lock our forms on the letterpress, how to use the proof press, registration, how to troubleshoot/ “make-ready”, and how to clean the ink rollers.
During the three weeks of March, students will need to be prepared to have their linoleum carved so that we can start working to help each other print our first colors and tones, week by week, with the last layer of text printed in black. The course will be held in a mixture of Swedish and English.”

Vad ingår?

  • Te, kaffe, kakor
  • 2-3 A3 linoleum matriser
  • Tryckpapper (20-25 A3+ ark)
  • Deltagarna få låna gravyr verktyg och tuschpennor

Vad behöver du förbereda?
Kursledaren tar kontakt med deltagarna innan kursstart för att diskutera deltagarnas planer, skisser och idéer inför kursen.

Förkunskaper
Inga tidigare förkunskaper krävs.

Om Eric Saline

www.ericsaline.com

Eric Saline fick sin MFA i 2-D Konst, med en koncentration inom Grafik, letterpress och papperstillverkning, från Massachusetts College of Art 2005 och sin BA från Colorado College år 2000. Eric föddes i Cincinnati, OH 1978 och har bott över hela USA, Frankrike, Marocko och arbetar för närvarande i Göteborg, Sverige som konst och design pedagog på Hvitfeldtskas Gymnasiet, KKV GBG och som Projektledare på Grafik i Väst Galleri. Han arbetar i en mängd olika format, inklusive böcker, tryck kollage och även platsspecifika installationer, med papper som huvudaktör, men använder mer och mer trä och tyg.

Erics konstnärliga praktik har under de senaste åren delats mellan internationellt, konstnärligt utvecklingsarbete, pedagogiskt arbete och egen professionell verksamhet med praktisk tillämpning av Computer-Aided-Manufacturing (CAD/CAM) inom grafik. På begreppsnivå hänvisar hans konstverk till studier av strukturer, som spindelnät, repetitiva mönster och arkitektoniska miljöer. Dessa former tillåter honom att utforska process, material och att studera yt-tempot som liknar mina egna visuella och metafysiska uppfattningar om världen omkring mig. Processen är att bygga upp en bild med flera lager med hjälp av ett brett utbud av material och tekniker på papper, trä, textil och så vidare. Från ett stort sortiment av inmatningsmetoder från ritningar och fotografier till datorprogramvara, har han utvecklat ett användbart arbetsflöde för att översätta dessa källor till en laserskuren eller CNC-fräst matris som kan infärgas och tryckas på traditionella tryckpressar.


Två veckor innan kursstart får du mail med information inför kursen av kursledaren.

Om du har frågor rörande kursinnehållet, kontakta kursledaren
Om du har frågor rörande din faktura, kontakta ekonomi@kkvgbg.se
Om du har frågor om din anmälan, reservplats eller annat, kontakta kontoret: info@kkvgbg.se