Verksamhetsrapport

KKV GBG får en stor del av sin finansiering från lokala, regionala och nationella organisationer och myndigheter. En stor del av underlaget för våra bidrag är de verksamhetsrapporter vi skickar in, där kanske den viktigaste delen är beskrivningen av vad KKV:s medlemmar har gjort under året; var har vi ställt ut, vilka utsmyckningar och uppdrag har vi fått, på vilka scener har vi synts.

Därför är det viktigt att du låter oss veta vad du gjort under året genom att fylla i verksamhetsrapporten löpande!

Om du har några frågor om vad du ska fylla i så hör av dig till  samordnare@kkvgbg.se