Access för befintliga medlemmar

Är du medlem i KKV GBG och vill utöka din behörighet till fler verkstäder? Fyll i nedanstående formulär och skicka till de ansvariga på den verkstad du är intresserad av. En lista med kontaktuppgifter till de ansvariga finns här. Glöm inte att lägga med eventuella bilagor som kan styrka dina kunskaper.

Grundregeln är att alla som jobbar i en verkstad ska klara sig själva, och det här formuläret ska hjälpa våra verkstadsansvariga att bedöma ifall du är kvalificerad. Du kan använda samma formulär för att ansöka till flera verkstäder, eller skriva ett separat för varje verkstad. Poängen är att de ansvariga ska kunna göra en bedömning.
När de ansvariga har gjort sin bedömning så ska de meddela dig, och ifall du är godkänd ska de även kontakta kansliet så att du kan läggas in som medlem i den verkstan (inkl bokning & epostlistor).

Så här går du tillväga

  • Fyll i formuläret som du hittar här: KKVGBG befintlig medlem access.pdf
  • Skicka den ifyllda filen & eventuella bilagor till de berörda verkstadsansvariga.
  • Beroende på hur många verkstäder du söker till så tar bedömningen olika lång tid.
  • De verkstäder du blir godkänd till kan du jobba i efter att du fått en introduktion av verkstadsansvariga.
  • För att boka en genomgång kontaktar du respektive verkstadsansvarig & kontoret. Kontaktinfo finns på hemsidan.