Access för organisationsmedlemmar & andra KKV:er

Som heltidsstudent eller anställd hos någon av våra organisationsmedlemmar så kan du få tillgång till KKV GBG utan att vara medlem i föreningen. Om du är med i ett annat KKV som är anslutet till KKV Riks så kan du arbeta hos oss på samma villkor som våra ordinarie medlemmar – för att få access så kan du använda samma procedur som organisationsmedlemmar; fyll i formuläret och skicka in.

Så här går du tillväga

 • Fyll i formuläret som du hittar här: KKVGBG_organisation_access.pdf
 • Beroende på hur många verkstäder du söker till så tar bedömningen olika lång tid.
 • De verkstäder du blir godkänd till kan du jobba i efter att du fått en introduktion av verkstadsansvariga och kontoret.
 • För att boka en genomgång kontaktar du respektive verkstadsansvarig & kontoret. Kontaktinfo finns på hemsidan.
 • Accessen är personlig och gäller så länge du är student / anställd.
 • Kontoret behöver veta vem som betalar för dina arbetade timmar i verkstan – om det är din organisation så behöver vi höra det från vår kontaktperson hos er. Om det är du som betalar så behöver vi din faktureringsadress.
 • Du eller din organisation betalar per påbörjad dag i verkstan, utöver eventuella kostnader för gas, el, osv. Alla priser på verkstan är listade ex moms.

Begränsningar

 • Du kvitterar inte ut egna nycklar, utan kommer in i verkstan kontorstid när vi kan släppa in dig, eller om du avtalar med någon annan medlem att släppa in dig. Du kan dock vara kvar i verkstan hur länge du vill.
 • Du har ingen förvaringsplats för material på verkstan – när du är klar för dagen så ska allt bort. Undantag kan göras någon dag eller två, men då ska du alltid kontakta verkstadsansvarig innan om det är OK. Om du får OK från en verkstadsansvarig så är det bra att märka upp dina saker med namn, datum, telefonnummer. Bli dina saker liggande längre än avtalat så finns risk att de städas undan eller går till det allmänna.
 • Vissa organisationer hyr förvaringsplatser som du kan använda – hör med kontoret om det finns sådana för just din organisation. Om du vill att din organisation ska hyra förvaringsplats så behöver vi höra av den hos er som är ansvarig för medlemskapet.
 • Under inga omständigheter får du arbeta i verkstäder du inte är godkänd för. Vill du utöka dina behörigheter så kontakta respektive verkstadsansvarige – listan finns på hemsidan.
 • Som organisationsmedlem täcks du inte av KKV:s försäkringar. Du är alltså personligen ansvarig för eventuell skada på dig själv, andra personer, maskiner och material. Är du det minsta osäker på hur du använder något, fråga.

Avgifter för föreningar, företag mfl

Organisationsmedlemmar betalar per påbörjad dag i verkstan.

 • Studenter betalar 100kr per påbörjad dag
 • Anställda vid mindre organisationer och andra KKV:er betalar 200kr per påbörjad dag, och organisationen betalar 2000kr per kalenderår för sitt medlemskap.
 • Anställda vid större organisationer eller offentligt finansierade institutioner betalar 300kr per påbörjad dag, och organisationen betalar medlemsavgift á 3000kr per kalenderår.

Övriga avgifter enligt ordinarie taxor. Moms tillkommer på alla avgifter.