Elektroknitting, grund- och fortsättningskurs

knitting_hand

När: 2016 – Individuella tider kan bokas på vardagar kl 15-20 eller helger antingen kl 10-15kl eller kl 15-20
Var: Kursrummet på våning 4, Sockerbruket 44
Antal deltagare: 1
Pris: 2200kr (eller 4000kr om du går båda kurserna)
Kursledare: Kursledare: Geraldine Juarez geraldine@supersimetrica.info
Förkunskapskrav: inga

Grundkurs: Electroknitting är en individuell workshop som kombinerar elektroniska och digitala verktyg med vår stickmaskin, som sedan kan sticka komplicerade mönster i olika färger. Deltagarna kommer lära sig hur man använder de grundläggande och avancerade funktionerna på KKV Electro:s Brother KH940-e stickmaskin.

Grundkursen är uppdelad i två delar
Elektronisk stickning: Lär dig hur du läser, förbereder och programmerar mönster, kast, vanlig stickning och hur man ställer in grundläggande mönster på analogt sätt.

Digital stickning: Du får lära dig hur du kan omvandla digitala bilder till mönster genom att använda programmet Img2track, och hur du får över det mönstret till stickmaskinen genom att använda teknikerna du lär dig i första momentet.

Detta är en intensivkurs och varar 4 timmar, plus ytterligare 1 timme för eget arbete under överinseende av kursledaren. Ta med dig egna bilder som du vill arbeta med som JPEG-filer på en USB-sticka. Du kan ta med dig din egna dator men det finns också dator att tillgå i verkstan. Allt material ingår i kursen.

Kursen ges på engelska och svenska.

Fortsättningskurs: Efter att du gått grundkursen så kan du gå fortsättningskursen för att lära dig hur du riggar maskinen med 1 och 2 bäddar samt 4-färgsstickning med färgväxlaren.

Detta är en intensivkurs och varar 5 timmar. Allt material ingår i kursen.

Kursen ges på engelska och svenska.
Förkunskapskrav: Genomgången grundkurs eller motsvarande

När du har gått en kurs på KKV kan du ansöka om medlemskap till verkstaden. Observera dock att fullgjord kurs inte garanterar att medlemskap beviljas. För mer info se medlemskriterier.