Gestaltningsprocesser

Nu är det hög tid att anmäla sig till NYA GESTALTNINGSPROCESSER!

Mål: Att öka möjligheten att söka och erhålla uppdrag i offentliga rummet. Kursen vänder sig till yrkesverksamma konstnärer på KKV som inte tidigare haft uppdrag i offentliga rummet eller deltagit i andra liknande utbildningar.

Start den 27 november 2017 och avslutning med presentationer inför inbjudna beställare och konstkonsulter tisdagen den 20 december.

I utbildningen ingår

  • Socialt och ekologiskt hållbara material och metoder
  • Teknik och material lämpliga i offentlig gestaltning
  • Modellbygge
  • Presentationsövningar
  • Ekonomisk kalkylering
  • Ansökningsförfarande
  • Ritningar på en eller fler platser för konstnärlig gestaltning
  • Personlig handledning av respektive kurslärare

Kursavgift: 2000 kronor

För info och anmälan, kontakta Mia Frankedal
Epost: frankedal@hotmail.com
Tel: 0702135504