Glasyrkurs för stengodsbränning kägla 5-6 (1210-1225°C) – Kurs fullsatt

keramik_glasyr
När: 2015 – 6-8 & 13-15 november
Var: KKV GBG, Sockerbruket 44, Keramikverkstan
Mål: Praktiska glasyrer för kägla 5-6
Deltagarantal: 7-8
Kostnad: 2800
Kursledare: Gunnar Larsson 0708-453426 gunnarkeramik@yahoo.se

Helg 1: fred 6/11 kl. 17-20, lör 7/11 kl. 10-17, sön 8/11 kl. 11-14. Framställan av grundglasyrer och test av färdiga. Genomgång av ugnar, sättning och bränning.

Helg 2: Fre 13/11 kl. 17-20, lör 14/11 kl. 10-17, sön 15/11 kl. 11-14. Genomgång av resultatet, helg 1. Infärgningar av utvalda glasyrer. Sättning av ugnar och bränning.

Syftet med kursen är att med enkla metoder snabbt kunna prova ut fungerande glasyrer och färger. Kursen kommer primärt att vara praktisk och innehålla väldigt litet krånglig teori.
Med hjälp av dessa metoder skall vi prova fram en uppsättning glasyrer för kägla 5, 6, 1210-1225°C och försöka sänka temperaturen på våra gamla, högbrända favoritglasyrer. Vi bränner både el och gasol-ugnar, så det blir genomgång på båda typerna av bränning.

Andra delen av kursen ägnas åt framtagning av färger och infärgade glasyrer med oxider och de senaste färgkropparna. Ett lägre brännintervall är mycket förmånligt då det sparar både brännkostnader, slitage på ugnar och ger mindre kassation av godset. Resultatet blir minst lika bra och ger dessutom ett större färgspektra, framför allt i reducerande ugnar. Man kan spara upp till 30% på el, beroende på ugnens isolering.

Kursen är även en “körkortskurs” för dig som vill söka till keramikavdelningen. Observera dock att fullgjord kurs inte garanterar att medlemskap beviljas. För mer info, se medlemssidorna