Håll kurs på KKV GBG

De flesta kurser vi ger på KKV GBG sker på initiativ av de medlemmar som håller dem, vilket borgar för att de är praktiska och sker under överinseende av konstnärer som arbetar yrkesmässigt med teknikerna. Ibland låter vi även externa konstnärer hålla kurser om det finns ett intresse och vi är alltid öppna för nya kursförslag. KKV GBG är Västra Götalands enskilt största vidareutbildare av bild- & formkonstnärer så vi försöker alltid att ligga i framkant vad gäller utbudet av kurser och tekniker.

Att hålla kurs på KKV GBG kan vara ett bra sätt för dig att tjäna lite extra pengar samtidigt som du får erfarenhet av att jobba med intresserade deltagare. Att vara lärare är lärorikt och så länge du planerar kursen väl så kan även en nybörjare hålla kurs hos oss. Det viktigaste är att vara duktig på sin teknik och ha ett pedagogiskt upplägg. De flesta kurser är öppna för alla, utan krav på förkunskaper, så det gäller att sätta kursen på en rimlig nivå. Vi kör även fortsättningskurser som ställer högre krav på deltagare, vilket då ska framgå av kursbeskrivningarna.

Vissa av kurserna kan anses vara “körkortskurser” för respektive verkstad och det kan vara en bra idé att höra med verkstadsansvarig om vilka kunskapskrav som ställs på nya medlemmar om du vill anpassa kursen därefter. Notera att ingen av kurserna garanterar att en deltagare blir godkänd medlem på verkstaden, men i praktiken så är det ofta den vägen okvalificerade medlemmar får access till en specifik verkstad.

Processen för genomföra en kurs ser ut såhär:
 • Kursledare skriver en kursbeskrivning och budget för kursen och skickar in till info@kkvgbg.se
 • Styrelsen tar ställning till om kursen godkänns
 • Kontoret lägger ut kursen på hemsidan och öppnar upp för anmälningar
 • Kursen genomförs om den får så många deltagare som den är budgeterad för– helst 4 veckor innan start ska kursen vara belagd, 2 veckor innan start spikas den.
 • Om kursen får färre deltagare än budgeterat så kan styrelsen besluta att köra den ändå – t.ex. om det är en ny eller experimentell kurs som är av intresse
 • Kursen genomförs
 • Kursledare skickar in kursredovisning samt faktura eller instruktioner för löneutbetalning till ekonomi@kkvgbg.se

En Excel-mall för kursbudget finns att ladda ner här: 2020 Mall Kursbudget
Excel-mallen för kursredovisning finns här: 2020 Mall kursredovisning

I Corona-tider så har vi några extra förhållingsregler som syftar till att minska risken för smittspridning:

 • Alla deltagare bör ta med sig personlig skyddsutrusning om kursen kräver det: glasögon, hörselkåpor, osv.
 • Ingen kurs får ha fler än 6 deltagare.
 • Vid kursdagens slut ska alla gemensamma ytor torkas av – det gäller även kök & toaletter.
 • 1 kurs per våning samtidigt för att undvika trängsel.