Litografi -- Diskussionslista litografi KKV GBG

 

Om Litografi

[English below]

Du har blivit tillagd till epostlistan för litografiverkstan på KKV GBG. Listan är avsedd för medlemmar som vill diskutera ärenden som berör respektive verkstad. Alla epost som kommer från den här listan har [KKV GBG: Lito] i ämnesraden. Alla som är med på listan kan skicka epost till den – för att det ska fungera så har vi några ordningsregler:

Använd en beskrivande ämnesrad

 • "Hjälp!" är en dålig ämnesrad
 • "Söker hjälp med glasblästring" är en bra ämnesrad

Är det intressant?
Tänk efter innan du skickar ett epost om det här är något som är intressant eller relevant för alla andra på din verkstad. Skulle du själv vilja ha ett epost om just det här ämnet? Det här kommer att variera från verkstad till verkstad, men exempel på relevanta ärenden kan vara:
 • Verkstadsmöte
 • Städdagar
 • Trasig maskin
 • Gemensamma inköp
 • Trivselfrågor
Håll god ton.
Alla kan ha en dålig dag, och ibland gör folk puckade saker, men undvik att vara otrevlig eller begå personangrepp bara för att avreagera dig – det skapar dålig stämning och är sällan produktivt.
 • Istället för att skriva: "Den som sågat impregnerat virke är en rövhatt och bör äta gift!"
 • Så kanske det är mer konstruktivt att skriva: "Hur löser vi att folk sågar impregnerat virke? Det är ett arbetsmiljöproblem"
Om du är osäker på om ditt epost kan uppfattas som otrevligt eller inte, så är det förmodligen otrevligt.

Bilagor
Storleken på ditt epost inklusive bilagor får vara max 6MB – se därför till att skala ner eventuella bilder eller lägg med en länk istället för att skicka bilagan direkt i mailet.

Vem vill du svara?
När du svarar på ett epost från den här listan så kommer det skickas till avsändaren. Om du vill att det ska skickas till hela listan, se till att ändra mottagaren till listadressen.

Administratör för listan är Mateusz på kansliet och både han och Johan ser vad som postas. Alla verkstadsansvariga är inlagda som moderatorer och kan godkänna nya medlemmar och epost.

Om du har frågor eller behöver hjälp med prenumerationen, hör av dig till mateusz@kkvgbg.se.


You've been added to the discussion list for the lithography workshop at KKV GBG. The list is intended for members to discuss matters relevant to that particular workshop. The subject line for all emails from this list starts with [KKV GBG: Lito]. Every member of the list can send emails to it – this requires that we have some rules:

Use a descriptive subject
 • "Help!" is a poor subject line
 • "Need help with sandblasting glass" is a good subject line

Is it interesting?
Before sending an email, think about if it's interesting or relevant for the others at your workshop - would you have liked to receive an email about this? This will of course vary between shops, but some suggested topics might be:
 • Shop meeting
 • Cleaning days
 • Broken equipment
 • Big collective orders
 • Social events
Be nice
Everyone has the occasional bad day, and sometimes other people do stupid stuff, but avoid being impolite or personal attacks – it creates a negative atmosphere and is seldom productive.
 • Instead of writing: "Whoever didn't clean the kiln is an asshat and ought to drink poison!""
 • A more constructive approach might be: "How can we make sure that everyone cleans the kiln after themselves?
If you're uncertain whether your your email can be interpreted as impolite or not, it's probably impolite.

Attachments
Maximum email size - including attachments – is 6MB, so make sure to scale down images etc before sending. Even better, include a link to the attachment instead.

Whom are you answering?
When you're replying to an email from this list, the default is that you're replying to the sender. If you wish to reply to the whole list, make sure to change the recipient email address to this list.

Mateusz is the administrator of this list, and both he and Johan get all emails sent here. All shop admins are added as moderators and can approve members and emails. If you need help with your subscription or have questions, get in touch: mateusz@kkvgbg.se.


För att se arkivet över e-postbrev som skickats till denna lista, gå in på arkivet Litografi . (The current archive is only available to the list members.)

Hur används e-postlistan Litografi
För att skicka ett e-postbrev till alla på listan, skicka det till litografi@kkvgbg.se.

Du kan anmäla dig till listan eller ändra inställningarna för ditt medlemskap på listan nedan:

Anmäl dig till Litografi

Du kan anmäla dig till Litografi genom att fylla i nödvändig information nedan. Du kommer att ta emot ett e-postbrev som ber dig bekräfta detta, så att ingen annan ska kunna anmäla dig på listan mot din vilja. När du har bekräftat detta, kommer din anmälan att skickas till listans moderator för godkännande. Du kommer därefter att få moderatorns beslut skickat till dig i ett e-postbrev. Detta är också en privat lista, vilket betyder att en lista över e-postlistans medlemmar inte är tillgänglig för andra än dem som är medlemmar av e-postlistan.

  Din e-postadress:  
  Namn (valfritt):  
  Du kan skriva ett lösenord i följande fält. Detta ger dålig säkerhet, men förhindrar att andra får tillgång til dina inställningar. Använd inte något värdefullt lösenord - lösenordet kan nämligen bli skickat till dig i klartext via e-postbrev.

  Om du inte skriver något lösenord, kommer du att automatiskt bli tilldelad ett lösenord. Det kommer att skickas till dig så snart du har bekräftat din anmälan. Du kan senare begära att få lösenordet skickat till dig eller ändrat. 

  Önskat lösenord:  
  Önskat lösenord en gång till:  
  Välj språk för meddelanden:  
  Vill du få sammandragsversioner? Nej Ja
Medlemmar av Litografi
(The subscribers list is only available to the list members.)

Skriv in adress och lösenord för att se listan över medlemmar:

Adress: Lösenord:   

För att ändra dina personliga inställningar för listan (till exempel distributionssätt, få lösenord skickat eller ändrat, eller avanmäla dig från listan Litografi), skriv in din e-postadress:

Om du lät fältet stå tomt, kommer du att bli tillfrågad om din e-postadress


E-postlistan Litografi administreras av litografi-owner at kkvgbg.se
Administrativ sida för Litografi (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på kkvgbg.se

Delivered by Mailman
version 2.1.38
Python Powered GNU's Not Unix