Om KKV GBG

Konstnärernas Kollektivverkstad Göteborg är en idéell förening som bildades 1974 av en grupp konstnärer i samarbete med Göteborgs Kommun som sedan starten helhjärtat stött verksamheten. Nu finns 18 avdelningar som är öppna för yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare. Flera av avdelningarna är uppbyggda, helt eller delvis, med ekonomiskt stöd från Konstnärsnämnden samt Sveriges Bildkonstnärsfond. Verkstan håller vanligtvis öppet för allmänheten under Kulturnatta och Majornas Konstrunda.

Ett stort antal offentliga utsmyckningar och större konstverk har skapats på verkstan. Genom åren har kollektivverkstaden i Göteborg också arrangerat många yrkesinriktade kurser för konstnärer och konsthantverkare inom olika teknikområden. Kurserna har varit dels i egen regi, dels i samarbete med Arbetsförmedlingen Kultur. KKV Göteborg har möjlighet att arrangera teknikkurser i samtliga discipliner och hålla organiserade visningar med demonstrationer av olika tekniker. Kontakta kontoret för mer information: info@kkvgbg.se.

Styrelsen består av maximalt 10 ordinarie ledamöter. Ordförande väljs av föreningens årsmöte för ett år i sänder. Övriga ledamöter och suppleanter väljs av föreningens årsmöte för ett eller två år. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Styrelsen träffas en gång i månaden. Två medlemsmöten hålls årligen, varav ett årsmöte.

Varje verkstad har 1-2 ansvariga medlemmar. De arbetar oavlönat och sköter den tekniska bedömningen av medlemsansökningar, samt är de som organiserar det gemensamma arbetet på sin verkstad.

Här kan du se en aktuell lista över styrelsen, verkstadsansvariga samt personal.

KKV GBG är medlem i KKV Riks.

Föreningsinfo

KKV GBG
Sockerbruket 44
41451 Göteborg

Telefon: +46 (0)31-246813
Epost: info@kkvgbg.se
Org: 857203-9421
Bankgiro: 179-1540

Öppetider: 9-17 måndag-fredag

Facebook: facebook.com/kkvgbg
Instagram: @kkvgbg

Webbansvarig: Mateusz Pozar mateusz@kkvgbg.se
Logotyp designad av Maria Kask

karta-kkv