Hyr en projektateljé

På KKV GBG kan man hyra en projektateljé när man behöver lite mer utrymme för att jobba på ett större jobb. För att hyra projektateljé måste man vara medlem på KKV GBG eller ett annat KKV, och man kan bli medlem bara för att hyra projektateljé. Bokning är bindande och sker via kontraktskrivning. Hyran debiteras månadsvis och nyttjandetiden är begränsad till 6 månader. Hyresperiod på 6 månader kan förlängas om ingen kö finns, dock tidigast en månad innan påbörjad hyrestid gått ut.

Då nycklar till ateljén hämtas ut, skall en städdeposition om 1000 kr lämnas. Depositionen återbetalas efter granskning av ateljéns skick vid hyresperiodens slut.

Medlem i annat KKV behöver ej ansöka om och betala för medlemskap i KKV Göteborg utan kan istället välja att hyra projektateljé för höjd månadshyra (+100kr/mån) genom sitt befintliga KKV-medlemskap. Den höjda månadsavgiften gäller tills summan motsvarande medlemsavgifter och inträdesavgift betalats (1650kr), därefter tillämpas ordinarie månadshyra.

Stora projektateljén halva 1

ca 32m², hyra 2000kr [ingen moms]

Fönster åt väster och ca 4m takhöjd. Finns på fjärde våningen med ingång från trapphallen. Genomgångsrum till nedre schaktet. En av väggarna består av nedmonteringsbar trävägg som delar av rummet mot “Stora projektateljén halva 2”.

Stora Projektateljén halva 2

Ca 32m², hyra 2200kr [ingen moms]

Fönster åt väster och ca 4m till tak. Finns på fjärde våningen med ingång från grafikavdelningen. En av väggarna består av nedmonteringsbar trävägg som delar av rummet mot “Stora Projektateljén halva 1″. Tillgång till vatten och diskbänk.

Hela Stora Projektateljén

57m² Hyra 3600kr [ingen moms]

Avdelningsväggen som skiljer åt “Projektateljén halva 1” och “Projektateljén halva 2″ kan monteras ned för uthyrning av hela lokalen. Notera att mellanväggen förvaras i projektateljén under hyrestiden och upptar ungefär 2m².
Rummet är egentligen 65m² men är genomgångsrum till nedre schaktet, därför debiteras bara för 57m². 6×9,5m, ca 4m till tak. Stora fönster åt väster. Tretexskivor på två väggar. Tillgång till vatten och diskbänk.

Vattenschaktet

24m² 1500kr [ingen moms]

4.4×5.4m och ca 4m takhöjd, fönster åt väster och norr, arbetsbänk och
hyllor finns. Ateljén finns på femte våningen.

Nedre Schaktet

21m² 1200kr [ingen moms]

På fjärde våningen, med access genom “Stora projektateljén halva 1”. 4.2×5m och ca 4m takhöjd. Möblerad med enkel arbetsbänk. Fönster åt norr och väster. Nedre Schaktet är för närvarande vikt för KKV:s styrelse och ej tillgängligt för uthyrning.

Keramikplats – 2 stycken på våning 5

5m² 500kr [ingen moms]

Om du behöver en plats att arbeta med din keramik så kan du hyra en liten plats där du kan ha pågående arbeten – t.ex. får en drejskiva och arbetsbord plats.

Kursrummet

64m² 4000kr [ingen moms]

Kursrummet används främst för möten och kurser, samt som fotostudio. Rummet finns på fjärde våningen och är ett genomgångsrum till flera andra verkstäder. Diskbänk finns.
Medlemmar som vill hyra rummet kan göra det för 500kr [ingen moms] per dag. För företag eller föreningar som vill hyra rummet tillämpas andra taxor, kontakta kontoret för offert.

Parkeringsplatser

Två P-platser utanför KKV finns för uthyrning en månad i taget. Hyran är 700kr ex. moms per månad.