Säkerhetskurs snickeriet

OBS, endast för dig som är medlem i snickeriet på KKV GBG

När: 2022 – Tisdag 22 november
Schema: 17-21
Plats: Snickeriet på KKV GBG, Sockerbruket 44
Antal deltagare: 8
Pris för medlem: 300kr
Kursledare: Anders Johansson anders@rajdesign.se

Kursen är helt inriktad på att öka din förmåga att hantera snickeriets maskiner på ett säkert och tryggt sätt. Vi kommer också att titta på enklare maskin-underhåll och byte av sågklingor. Du kommer att få ett kompendium med säkerhetsinformation om snickerimaskiner.

Förhandskrav: Kursen är avsedd för dig som redan är med i snickeriet på KKV GBG men känner att du behöver en säkerhetsgenomgång & uppfräschning.