Screentryck på papper

När: 2019: 4–6 oktober – fullsatt, anmäl dig för att stå som reserv
Schema: fredag 17-21 | lördag-söndag 10-18
Plats: Grafikavdelningen på KKV GBG, Sockerbruket 44
Antal deltagare: 6
Pris: 2700kr / Medlem: 2500kr
Kursledare: Alexandra Hedberg  0704-043572  contact@alexandrahedberg.com

Om du har frågor rörande fakturor, reservplats, din anmälan o.s.v. så kontakta kontoret: info@kkvgbg.se

Mål: Att du efter kursens slut ska kunna arbeta självständigt med screentryck på papper och kunna söka medlemskap i grafikverkstans screentrycksavdelning.

KURSINNEHÅLL
  • Orginalframställning i dator (separera olika skikt)*
  • Originalframställning direkt på plastfilm
  • Framställning av fotoschabloner
  • Arbete med maskering och öppna ramar
  • Användning av vakuumbordet
  • Färgpassning
  • Olika trycktekniker på papper
  • Avskiktning och påskiktning av screenramar

* Vi arbetar i Photoshop, men om man som kursdeltagare har annat bildredigeringsprogram så kan vi ta oss en titt på vad man kan göra där istället. Skulle man vilja arbeta med screentryck helt utan dator kan man göra det.

Två veckor innan kursstart får du mail med information inför kursen, bl.a om hur du kan förbereda dig och vad du behöver ha med.

När du har gått en kurs på KKV kan du ansöka om medlemskap till verkstaden. Observera dock att fullgjord kurs inte garanterar att medlemskap beviljas. För mer info se medlemskriterier

VIDEO MED NÅGRA MOMENT SOM VI GÅR IGENOM PÅ KURSEN
OM ALEXANDRA HEDBERG

Alexandra Hedberg håller sedan 2008 kortkurser i screentryck på papper på KKV Göteborg. Hon har även hållit i kursmomentet screentryck på papper/andra icke-sugande material under arbetsmarknadsutbildningen Gestaltningsprocesser på KKV (2011, 2013, 2014) och undervisat i Storformatsscreentryck och dess rumsliga möjligheter (se storformatsscreentryck.blogspot.se) som HDK gav i samarbete med KKV 2011-2013. Alexandra Hedberg är återkommande gästlärare i screentryck på Formakademins program Mönsterdesign och grafiska tekniker i Lidköping sedan 2007/2008.
Under hösten 2018 var Alexandra Hedberg Artist in Residence på AGA Lab i Amsterdam och arbetade experimentellt med screentryck och artist books, båda i storformat.

Hemsida: www.alexandrahedberg.com

När du har gått en kurs på KKV kan du ansöka om medlemskap till verkstaden. Observera dock att fullgjord kurs inte garanterar att medlemskap beviljas. För mer info se medlemskriterier på KKV’s hemsida.