Screentryck på papper – Fullsatt! Du kan anmäla dig som reserv.

screen
När: 2015 – Fredag-söndag 16-18/10 och Fredag-söndag 20-22/11
Schema: Fredag 17-21, lördag & söndag 10-17
Var: Screenverkstan på KKV Göteborg, Sockerbruket 44
Antal kursdeltagare: 6
Pris: 2575 kronor
Kursledare: Alexandra Hedberg 0704-043572 contact@alexandrahedberg.com
Mål: att du efter kursens slut ska kunna arbeta självständigt med screentryck på papper och kunna söka medlemskap i grafikverkstans screentrycksavdelning.

Kursinnehåll

Orginalframställning i dator (separera olika skikt)
Originalframställning direkt på plastfilm
Framställning av fotoschabloner
Arbete med maskering och öppna ramar
Användning av vakuumbordet
Färgpassning
Olika trycktekniker på papper
Avskiktning och påskiktning av screenramar

När du har gått en kurs på KKV kan du ansöka om medlemskap till verkstaden. Observera dock att fullgjord kurs inte garanterar att medlemskap beviljas. För mer info se medlemskriterier

Om Alexandra Hedberg

Alexandra Hedberg håller sedan 2008 kortkurser i screentryck på papper på KKV Göteborg. Hon har även hållit i kursmomentet screentryck på papper/andra icke-sugande material under arbetsmarknadsutbildningen Gestaltningsprocesser på KKV (2011, 2013, 2014) och undervisat i Storformatsscreentryck och dess rumsliga möjligheter (se storformatsscreentryck.blogspot.se) som HDK gav i samarbete med KKV 2011-2013. Alexandra Hedberg är återkommande gästlärare i screentryck på Formakademins program Mönsterdesign och grafiska tekniker i Lidköping sedan 2007/2008.

Hemsida: www.alexandrahedberg.com