Styrelsen på KKV GBG

Styrelsen röstas fram på ordinarie årsmöte baserat på förslag från valberedningen. Ordförande och internrevisor väljs på 1 år och övriga på 1 eller 2 år. Senaste ordinarie årsmöte hölls 2017.05 och styrelsen som valdes är listad nedan. Om du är intresserad av att vara med i styrelsen, ta kontakt med valberedningen.

Du kan kontakta styrelsen via epost:  styrelsen@kkvgbg.se

Walter Ruth - OrdförandeOrdförande

Walter Ruth

Linus Nilsson - Vice ordförandeVice ordförande

Linus Nilsson

Inger Bernholdsson - KassörKassör

Inger Bernholdsson

Nina Nilsson - SekreterareSekreterare

Nina Nilsson

Anayah Norlin - LedamotLedamot

Anayah Norlin

Anneli Philgren - LedamotLedamot

Anneli Philgren

Markus Waern - LedamotLedamot

Markus Waern

Mia Persson - LedamotLedamot

Mia Persson

Lena Selander - LedamotLedamot

Lena Selander

Pär Gustafson - SuppleantSuppleant

Pär Gustafson

Arta Deghanpour - SuppleantSuppleant

Arta Deghanpour

Internrevisorer utses av årsmötet och ansvarar för att bedöma föreningens budget och ekonomiska förehavanden inför årsmötet. De väljs på ett år i taget.

Anna Eggert - InternrevisorInternrevisor

Anna Eggert

Emma Ströde - Internrevisor suppleantInternrevisor suppleant

Emma Ströde

Valberedningen ansvarar för att rekommendera nya medlemmar still styrelsen. Innan varje årsmöte ska de presentera en lista över kandidater som årsmötet ska rösta om. De tillsätts på 1 år och väljs också de på årsmötet. Om du är intresserad av att vara med i styrelsen eller har frågor om det så tveka inte att kontakta dem.

Jan Stigland - ValberedningValberedning

Jan Stigland

Katarina Kvist - ValberedningValberedning

Katarina Kvist