Tillgänglighet på KKV GBG

KKV GBG är en förening som månar om att alla medlemmar och besökare ska känna sig välkomna i våra verkstäder.

Vi huserar i gamla industrilokaler i Sockerbruket, och eftersom vi har många olika tekniker samt medlemmar i alla åldrar så har vi anpassat lokaler och maskiner så att de är så tillgängliga som möjligt. Vi har under åren haft både medlemmar och kursdeltagare som är rullstolsburna eller använder rullator, så även om våra branddörrar inte alla har dörröppnare så fungerar det oftast att arbeta och röra sig i verkstan – det som inte fungerar försöker vi hjälpa till med. Vår hiss tar 1500kg och öppnar upp till båda våra våningar; utifall hissen är trasig har vi bara en trappa upp till verkstan.

Föreningen är lyhörd för medlemmars önskemål om tillgänglighetsanpassning och vi prioriterar förbättringar vad gäller arbetshöjd, belysning, o.v.s. Eftersom vi är en ideell förening så kan vi inte alltid genomföra förändringar direkt, men målet är att via riktade bidragssökningar få medel till att vara en verkstad för alla, oavsett förutsättningar.

Om du har förslag eller önskemål om förbättringar vi kan göra, tveka inte att höra av dig till kontoret: info@kkvgbg.se