Gjuteri

Gjuteriet har två elugnar för ursmältning av vax och sintring av keramiska formar, med innermåtten 140 djup × 109 bredd × 155 höjd, respektive 75 djup × 60 bredd × 72 höjd.

I verkstaden finns att tillgå en metallsmältugn för brons 120 kg, eltravers 630 kg, kättingtelfer 1000 kg, bläster, gasolbrännare 114 kW, tombola 100 kg, skakbord, samt en stor blötläggningsho med slamavskiljning. I Gjuteriet ingår ett separat vaxrum, inklusive vattenbad för varmhållning av vax.
Viss skyddsutrustning finns på plats, till exempel 2 st fläktassisterade andningsskydd för bronsgjutning.

En del moment kräver specialkunskaper. Gjuteriet utnyttjas av de konstnärer som behärskar tekniken.


Verkstadsansvariga
Shelley Sharr  shelleysharr@gmail.com
Vladimir Stoces vladimir@stoces.com


Manualer & bruksanvisningar
Alla länkar leder till PDF-dokument.

Filterfläkt
Bruksanvisning Sundströms Filterfläkt SR500
Fläktfolder Sundströms SR500 mf.l.
Produktblad Sundströms Filterflläkt SR500
Sundströms SR540 huva – reservdelar m.m.
Rekommendationer av filter – Sundströms

Kättingtelfer: Kättingtelfer DC-Pro
Blästerskåp: Manual för SBM EB-1000
Stora urbränningsugnen: Temperaturkurvor och instruktioner

Förbrukningsmaterial
Säkerhetsdatablad_Molochite_Imerys
Säkerhetsdatablad_Grafit-syntetisk_Univar