Gjuteri- och bronsverkstad

Gjuteriet har två elugnar för ursmältning av vax och sintring av keramiska formar, med innermåtten 140 djup × 109 bredd × 155 höjd, respektive 75 djup × 60 bredd × 72 höjd.
Vi har en metallsmältugn (brons) 120 kg, eltravers 630 kg, kättingtelfer 1000 kg, bläster, gasolbrännare 114 kW, tombola 100 kg, skakbord, samt en stor blötläggningsho med slamavskiljning. Verkstaden har ett separat vaxrum, inklusive vattenbad för varmhållning av vax.
Viss skyddsutrustning finns att tillgå, till exempel 2st fläktassisterade andningsskydd för bronsgjutning.

En del moment kräver specialkunskaper. Gjuteriet utnyttjas av de konstnärer som behärskar tekniken.

Ansvariga

Verkstadsansvarig: Shelley Sharr  shelleysharr@gmail.com
Vice ansvarig: Vladimir Stoces vladimir@stoces.com

Manualer & bruksanvisningar

Alla länkar leder till PDF-dokument.

Filterfläkt
Bruksanvisning Sundströms Filterfläkt SR500
Fläktfolder Sundströms SR500 mf.l.
Produktblad Sundströms Filterflläkt SR500
Sundströms SR540 huva – reservdelar m.m.
Rekommendationer av filter – Sundströms

Kättingtelfer: Kättingtelfer DC-Pro
Blästerskåp: Manual för SBM EB-1000
Stora urbränningsugnen: Temperaturkurvor och instruktioner

Förbrukningsmaterial
Säkerhetsdatablad_Molochite_Imerys
Säkerhetsdatablad_Grafit-syntetisk_Univar