Keramik

Keramikavdelningen är välutrustad med fem ugnar, varav en för enbart lergods med max 1100 grader. Två av ugnarna använder kombinerad el/gas.

Det finns eldrejskivor, extruder, kavlingsbord, sprutskåp och lerkran. Arbetsytorna är gemensamma. För medlemmar finns små arbetsytor att hyra på keramikavdelningen för 500kr/mån – plats för ett bord & drejskiva – kontakta kontoret för mer information: info@kkvgbg.se

Ansvariga

Verkstadsansvarig: Marc Dagorn leraman@hotmail.se
Vice ansvarig: Staffan Sundberg staffans_choice2005@yahoo.se