Metall

Metallverkstans smedja och plåtverkstad är utrustade med ässja, städ, elsvets 240 amp, tigsvets 500 amp. Plasmaskärare 25 mm, gasolinstallation, grad sax 1,75×2000 mm, rundmaskin 3×1500 mm, plåtbock 1,25 1250 mm, pullmax 3 mm. Blästerskåp 1200×1000 mm. Pelarborr, metallkapsåg, bänksklip, bandslip, svarv och pelarsvängkran 500 kg.

Ansvariga

Verkstadsansvarig: Arta Dehganpour arta.dehganpour@gmail.com
Vice ansvarig: Bertil Gustafsson bertilgustafsson@telia.com