Textiltryck

Verkstaden är till ytan 250m² stor med tre fasta tryckbord. Borden är 15, 10, och 6 meter långa och har en tryckbredd på 1,6 meter. Dessutom finns ett flyttbart provtrycksbord bestående av en skiva och två bockar.

Till verkstaden hör utrustning för värmefixering; thermougn, och ångfixering. Thermougnen är 2m³ för termofixering med vagn och tar ca 30 m tyg på 149 cm bredd. Vi har en varmmangel för längder som är 160 cm breda. Det finns en ångfixeringsraket för reaktiva och sura färger samt etstryck, och den tar 15 m tyg på 140 cm bredd.

Verkstaden har två sköljvaskar för rengöring av schabloner, en för tryckfärg och en för avskiktning. Den senare vasken har tillgång till en högtrycksspruta.

I ramspänningen/patineringen finns ett ramspänningsbord för schabloner och utsugsfläkt.

I anslutning till textilavdelningen finns ett belysningsrum med utrustning för professionell fotografisk överföring till schabloner med vakumram som tar schablonstorlek upp till 150×180 cm. Det finns förvaringsutrymmen för tillfällig förvaring av beskiktade schabloner och extra mörkrum.

Färgköket som delas med patineringen är utrustat med vågar, vispmaskiner, kokplattor osv. För efterbehandling av tryckta varor finns två tvättmaskiner, 18 kg och 5 kg som också kan användas till infärgning.

För förvaring finns det möjlighet att hyra skåp eller förvaringsfack av olika storlekar för material och ramar.

Verstadsansvarig: Helene Johansson  helenerymdpost@gmail.com