Tuft

I tuftatéljen broderar man textilier med lugg. Tuftmaskinen fungerar både som en symaskin och sax.

Tuftramen är 200x300cm i storlek. Mot ramen spänner man upp en väv för att sedan skjuta in garnet med hjälp av tryckluft. Det finns två tuftmaskiner och en klippmaskin. Avdelningen har fönster samt dagsljusbelysning. Man bokar i allmänhet tuften veckovis och arbetar ensam i tuftrummet.

Verkstadsansvariga

Verkstadsansvarig: Jonathan Josefsson jonathan.josefsson@gmail.com
Vice ansvarig: Tina Olsson handtufter@gmail.com