Vinylplotter


Vår verkstad för vinylplottring består av en Roland GX300 som kan skära vinylfolie. Max foliebredd är 915mm och max skärbredd är 737 mm. Plottern lämpar sig för att göra stenciler både för maskering och direkt montering — t.ex. väggmonterad text till en utställning.

Vi har en dator kopplad och använder programmet Flexistarter. Underlag görs i vektor-baserade program typ Illustrator, Inkscape eller Coreldraw.

Vi använder vår egen avbärarfolie. Skrapa och knivar för tunn och tjock folie finns att tillgå, dock rekommenderas att du har egna knivar. I plottern kan man även rita upp motiv genom att ersätta kniven med en tillhörande penna.


Verkstadsansvariga
Mia Branzell mia.branzell@me.com
Anna Eggert (vice) anna.eggert@telia.com