Vinylplotter

Vår verkstad för vinylplottring består av en Roland GX300 som kan skära vinylfolie. Max foliebredd är 915mm och max skärbredd är 737 mm.

Plottern lämpar sig för att göra stenciler både för maskering och direkt montering — t.ex. väggmonterad text till en utställning.

Vi har en dator kopplad och använder programmet Flexistarter. Underlag görs i vektor-baserade program typ Illustrator, Inkscape eller Coreldraw.

Vi använder vår egen folie, men avbärarfolie, skrapa och knivar för tunn och tjock folie finns. Dock rekommenderas du att ta med egna knivar. Man kan också sätta i papper och istället för kniv sätta i en tillhörande penna och rita upp motiv.

Rensning m.m. görs strax utanför det lilla plotterrummet — här finns ett bord avsett för plotterarbete.

Verkstadsansvariga

Verkstadsansvarig: Mia Branzell mia.branzell@me.com
Vice ansvarig: Anna Eggert anna.eggert@telia.com